tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Boosed is used for a person being drunk.
"After he drank, he was boosed."
viết bởi Hue 07 Tháng ba, 2005