tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Bummer, sad, boo.
Oh booskies! Someone jacked my longboard, Broseph.
viết bởi JLester 18 Tháng mười, 2008
 
2.
Butt or booty. Some one's ass.
She got a big ol' Boosky! I wanna tap that!
viết bởi ☆MaJiK☆ 07 Tháng năm, 2008