tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
a hot ass bitch that u wanna take home and make sweet love to
dammmmmm look at that bootackin
viết bởi southside13 22 Tháng bảy, 2010