Top Definition
Bootnew: Verb: The act of "hooking up" in a boarding school room while grabbing booty or multiple booties and not even liking each other. Often occurs in a sketchy room.
Sample Sentences: Student 1"Dude i think Crystal and Kobe bootnewed last night"
Student 2 "Ya I heard they went pretty hard"
#bootnew #bootunew #butenew #booty #grab #booties #hookup #hooking #up
viết bởi SmashSaucer08 18 Tháng hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×