tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
An album or group of songs containing country music.
"Hey, Jeff, turn off that crap and put on the bootpad!"
viết bởi Mrs. Nimon 28 Tháng mười hai, 2007

Words related to bootpad

album boot cd country hick music pad