Your ass.
Don't drop any slice of my booty, or I'll have your booty!
viết bởi I eat swag for breakfast 26 Tháng tám, 2014
Means ass or butt that can shake and is big and beautiful and can be worked any where!
J-Lo has da BOOTY
viết bởi Whitney 01 Tháng tư, 2003
plunder
pirate: Where be me booty? Did you take it red, cuz if you do i'll be sending ye to the deep!
viết bởi Ghandi 18 Tháng chín, 2002
Something you don't get.The end
Friend:Yo Jay do you get booty?
Jay:Absolutely not.
viết bởi TRVPGVLD 12 Tháng năm, 2016
Finest ass you'll see
“Antonio has the booty”
viết bởi Squeaky Bon Devik 20 Tháng mười hai, 2015
The Two Cheeks That Clap Together When You Shake DAT A$$
You Can Eat The Booty , You Can Drop The Booty Low , You Can Clap The Booty .
viết bởi Gotta Eat The Chin Right 22 Tháng sáu, 2015
An ass or butt that is big Specifically a females
That girl was grinding on me with her big booty last night.
viết bởi Ugly ass Noodlehead 14 Tháng tư, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×