a piece of an ass this all i can write for
she got the booty and i am getting horny thinking about it
viết bởi mfmjrd 30 Tháng mười, 2007
Another name for your ass or butt
Damn I seen some big booty at that website bigbootyclub.com
viết bởi Maurice 15 Tháng mười một, 2003
another word for butt or ass

also known as khein
P1: Hey, what's the definition of booty?
P2: khein
viết bởi hi134578643 05 Tháng bảy, 2014
A double bubble shaped figure below your back. If big, then pronounced "cake" If small, pronounced "pancake"
You got that cake. I got that pancake. But she got the average booty.
viết bởi polkahonas4 27 Tháng sáu, 2014
A word to define a good butt (ass).
Damn she got a good fine ass booty!
viết bởi A Pervert 26 Tháng tư, 2014
Slang name for butt..i like booty.
Damn, that bitches booty is big as hell!
viết bởi Ten Wangmo 13 Tháng tư, 2012
One of the many things in life in which the bigger, the BETTER!
lOOK AT THOSE GIANT bootys!
viết bởi Salmon834 17 Tháng một, 2012

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×