Finest ass you'll see
“Antonio has the booty”
viết bởi Squeaky Bon Devik 20 Tháng mười hai, 2015
The Two Cheeks That Clap Together When You Shake DAT A$$
You Can Eat The Booty , You Can Drop The Booty Low , You Can Clap The Booty .
viết bởi Gotta Eat The Chin Right 22 Tháng sáu, 2015
An ass or butt that is big Specifically a females
That girl was grinding on me with her big booty last night.
viết bởi Ugly ass Noodlehead 14 Tháng tư, 2015
Another word for butt, anis, ass etc.
1. That booty be lookin fine
2. That booty is round af
viết bởi amandastarkey16 11 Tháng tư, 2015
Someone's behind, usually a female's.
"Damn, that girl has a nice booty!"
"Your booty looks so nice in those shorts"
viết bởi ItsNicole 05 Tháng tư, 2015
Another word for pirate treasure
The most overuse word in pop and rap songs. Means "big ass".
Adj. - Something that's disappointing or stupid; Something bad.
Captain shitbeard: "split the booty, mates"
Rapper: "booty booty booty"
A guy 1: "I waited all year for the update of a game I had. It wrecked the whole game for me."
A guy 2: "that's booty."
viết bởi Wolfg4ng 03 Tháng tư, 2015
Likes booty and is sex crazy
viết bởi Gage Walsall 06 Tháng mười hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×