when apimp teases 4 some booty
Why'd u let him play u like dat? U knew it was a damn booty call!
viết bởi daddy j_101 11 Tháng một, 2005
when you are sitting down and your cell phone is in your back pocket, and when it rings-your butt answers the phone.
Someone: "I called you earlier, and you picked up, but i couldn't hear you talking...what was that?"
You: "Oh that? That must have been a bootycall."
viết bởi EllBrad 30 Tháng mười hai, 2006
to give or recieve anything anally sexual.
Damn ryan gave me the finest booty call i've had in 3 yrs!
viết bởi becca 19 Tháng mười hai, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×