Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
kiddie phrase for glutes
Get off your booty bottom and mow the lawn you lazy ass!
viết bởi jlh2 29 Tháng tám, 2008
1 0

Words related to booty bottom:

ass booty bottom butt glutes