Top Definition
A "bootyrang" is a person whom was/is your booty call, and as hard as you have tried to get rid of them (throw them away), they keep on coming back like a boomerang
Yo, you know my booty call Michelle? I told her off so hard last week, it hurt her mother. And guess what she did last night? She called me to get some. What a bootyrang!
viết bởi knight brite & sm_rt_ss 27 Tháng ba, 2012
A slang term to describe the act of a sexual encounter
'Did you just get yo booty rang?'

'Man - I just got my booty rang!'

'That girl sure looks like she just got her booty rang.'
viết bởi ScottOnTheNet 23 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×