Top Definition
A hipster who digs on bop.
Look at that bopster boppin' to the Bird.
#hipster #jazz #cool #cat #beatnik
viết bởi Bippity Bopster 04 Tháng một, 2008
The female version for oral Sex.
Eating a female out.
Gimme da bopster dude.
#bop #eatin out #licking #oral sex #fingering
viết bởi Lastar Star 14 Tháng bảy, 2008
A player for BFV usually gay and/or uses Jonathans rubber
"You bopster!!!"
"Can i use your rubber jonny?"
viết bởi John McDee 25 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×