tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you miss work on September 18th because Borderlands 2 just came out.
Why weren't you here on Tuesday?
I had the borderlands flu.
viết bởi Papa5quaT 16 Tháng chín, 2012