Top Definition
adjective that is typically used to describe someone that always posts shitty threads on message boards.
blueskyboris is the boringest poster on rantsnraves.org. Someone should neg rep him.
viết bởi brian sapient 24 Tháng tư, 2008
the most boring thing relative to the group of boring things compared to
"you are the boringest person in the world"
viết bởi Aaron Cheng 04 Tháng hai, 2004
the epitome of boring. an adjective that describes something extremely and insanely broing
this is the most boringest phone conversation ever
viết bởi urbandictionaryisking 06 Tháng chín, 2015
Something that is incredibly boring
Steve: I wont be bored! I'll be with you

Jessica: How do you know? I could be like the most boringest person ever!!

Steve: I reckon youll be quite excitingest actually
viết bởi Synyster Gates 86 28 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×