Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
n. A term used in Hawai'i to describe people of Puerto Rican descent.
Is his grandma Filipino or something?

Nah, she from San Juan, she one borinki.
viết bởi dboogz 16 Tháng năm, 2011
21 4