tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a slang used to describe doing a very big & stinky crap in the toilet
man i gota go do a boris bog right now!
viết bởi night prawler 20 Tháng năm, 2005