tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Adjective describing something that is both boring and irritating.
"Finding the burned out bulb in a string of Christmas lights is boritating."
viết bởi CthulhuFhtagn 16 Tháng mười hai, 2006