bork is the name given to a fart released underwater in the bath tub. the name comes from the sound made.
wow that bork stank
viết bởi HNC 24 Tháng chín, 2003
to lick someones nipple (especially a females nipple) really softly with the tip of your tongue
/me borks you

oh wow i just got borked by mercjeeee
viết bởi mercjeeee 27 Tháng tư, 2005
A noise that a clumsy or idiotic-looking dog makes instead of "bark"
"Primed and ready to bork"

"BOORK" "woah you gave me a frighten
via giphy
viết bởi Galaxy.boy 16 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×