Top Definition
To Google oneself, or engage in other acts of internet self-discovery.
"I can't believe he admitted that he borkinned himself."
viết bởi Rembrandt Ferguson 29 Tháng tư, 2006
the brand name of computers that Chuck Norris and God use.
Holy crap Ted, my mom got me a Borkins computer for Christmas! It's the shiz - I'm gonna cum in my pants!
viết bởi Allah babba 30 Tháng mười hai, 2010
To tell a sexual lie
you didnt do that chick. your borkin.
viết bởi Robb Pearson 18 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×