tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The past tense of being born.
I was bornded from a woman.
viết bởi as;dlfja;sldc 14 Tháng mười một, 2008

Words related to bornded

baby birth born boy pregnant