tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a hebrew term meaning:
praised be the Lord
I am saved, boruch Hashem.
viết bởi Lo and behold 14 Tháng chín, 2003