tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to define more than one person. Short for saying both of you
I can't believe that botchu were late to the party
viết bởi sea_maxx 09 Tháng tư, 2010