tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Fat cocks everywhere for sure.
Cocks?
Yes!
Fat ones?
Indubitably.

Bottalk.
viết bởi poopinmyearhole 04 Tháng năm, 2008