tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Beer drank while fishing, especially from a bottle.
We didn't catch anything but bottle bass all day long.
viết bởi Lurch77 17 Tháng ba, 2013