Top Definition
A boy who gets their balls stuck in a bottle!
yeah we all know Sam.M. did it!
viết bởi Zoe 23 Tháng tư, 2005
n. person who drinks too much then overreacts to everything.
Check out the bottle boy melting down about global warming.

"Glee" and vodka turn my friend Karerin into a total bottle boy.
#syn: dramer queen #histrionic drunk #alcoholic #ant: solid bloke #social thinker.
viết bởi gnostic1 18 Tháng chín, 2010
I'm sorry i didn't mean to be so nasty it was just so funny! I'll be nicer to u in da future. sike. see ya at school!
Sam sucka Jordans cock
viết bởi Zoe 05 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×