tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When a fart turns into an explosive diarrhea.
My fart turned into an explosive in my underwear! It was a bottom blast!
viết bởi shabloink 27 Tháng mười một, 2013