tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
They way something might smell, look or taste
"a pummled that wee dirty last night n her fanny was boufin!"
viết bởi Sean Smyth 07 Tháng mười một, 2007