tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The act of masturbating until you're penis falls off.
Oh damn, Andeny bought the monkey! That must've hurt.
viết bởi Firefrog 21 Tháng chín, 2003