tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a step up from boughie
That girl in the BMW with her coach purse and matching shoes really looks boughuppity
viết bởi TheGib 01 Tháng tám, 2011