tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when something is disgusting
Bouh, look at that girls fat rolls.
viết bởi JacksonAnn 26 Tháng một, 2004