tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
beautiful in ghetto
viết bởi Anonymous 21 Tháng bảy, 2003

Words related to boujetto

dungjai ghetto hood ignorant niggerish