tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
the stew in any environmennt.
have you noticed the boullian in the bar tonight?
viết bởi calvin 02 Tháng ba, 2005