tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
music that originated in new orleans 504 area that has a fast uptempo beat
Did u hear that new bounce music by hot boy ronald
viết bởi BreBre 21 Tháng tư, 2006