tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
the act of a female jumping up and down as her breasts jiggle
"Dammn sara was lap dancin on ma last nite, and did you see dem bouncin nipples!"
viết bởi Vap 17 Tháng sáu, 2006