tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A person who is or looks high.
That girl looks so boushika!
viết bởi seniahh 29 Tháng ba, 2010