tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when a man licks out a womens pussy
oh last night i got a bowkat done
viết bởi Shila 17 Tháng một, 2008