tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
toilet-trained.
The dog is bowl-broken and so does not litter here and there.
viết bởi uttam maharjan 20 Tháng chín, 2011