tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A GIANT serving of tubesteak, usually eaten until your diaphragm spasms.
Eat a bowladickup until ya hiccup, bilznitch!
viết bởi Newsense 10 Tháng chín, 2003