tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
one who smokes large amounts of marijuana on a regular basis.
boy 1: "Ive been smoking so much weed lately."
boy 2:" dude, your such a bowlroaster."
viết bởi codiesle 21 Tháng mười một, 2010