Top Definition
Someone who falsly represents themself as a technological authority by using trendy buzz-words he or she read on the backs of modem boxes at Wal-Mart.
#hackersHideaway
<BO2KUSR>Man, I really pipeline burst attacked that guy a few minutes ago over my SLIP 300BAUD-T4 connection to his telnet.

<AOLsiPWNM3>Whoa, cool. How did you do that? I heard he had 512 bit IP address encryption with smurf spoof.

<@g0d>STFU yuo fsckin' box readers!
viết bởi Zor Prime 02 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×