Top Definition
Someone who falsly represents themself as a technological authority by using trendy buzz-words he or she read on the backs of modem boxes at Wal-Mart.
#hackersHideaway
<BO2KUSR>Man, I really pipeline burst attacked that guy a few minutes ago over my SLIP 300BAUD-T4 connection to his telnet.

<AOLsiPWNM3>Whoa, cool. How did you do that? I heard he had 512 bit IP address encryption with smurf spoof.

<@g0d>STFU yuo fsckin' box readers!
viết bởi Zor Prime 02 Tháng mười hai, 2003
1 Word related to box reader
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×