tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Taking a girl's virginity.
I'm going to box spring that freshman tonight.
viết bởi WillWashington 04 Tháng mười, 2009