tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
one of your usual homies
A-What's up bra dog?
C-Just taking a shit, come on over.
viết bởi Mr. Freezey 02 Tháng tám, 2010