tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Getting lost in thought.
In math class, I was brain browsing about the weekend.
viết bởi CJTAM.2006 09 Tháng ba, 2014