tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
slang term for ball sack.
did you see that guy's brain coral?
viết bởi dennis 12 Tháng hai, 2004