Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The mental state experienced the day after consuming multiple Tramadol and being very high!
"Hey bro, yeah i've got brain tramage after last night!"
viết bởi Phaman 06 Tháng mười hai, 2011
2 4