tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a adjective to describe something confusing or baffling.
1). "Damn, this shit be brainfucky"

2). I don't understand Economics! Its so brainfucky!
viết bởi Senor Idiota 10 Tháng mười, 2013