tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
someone who's so stupid, they're smart
"Dude that looks like a bird."
"No you brainhead, it's a super hero."
viết bởi vatalanna 12 Tháng mười, 2013