tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
a faded or undefined mark.
That guy has a brainomark!
viết bởi cool person 25 Tháng hai, 2004