tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
strong,A fighter,
she knocked that girl out;she a bralic bitch
viết bởi chris1992va434 07 Tháng hai, 2009