Top Definition
when you get horrendously drunk and have no recollection of what you got up to the night before..
"oh my god, i did what?!! i definitely pulled a brammer last night..my head hurts."
viết bởi perv-onyourdad-ez 05 Tháng hai, 2010
A mutation that causes the individual to be spade or neutered at birth. This disease is caused by fecal matter being lodged into the vagina during hard core anal ramming. :Hence the name Brammer.
Friend#1 How many kids do you want?
Friend#2 I cant.
Friend#1 Oh, sorry
Friend#2 I got Brammer.
Friend#1 Oh, I'm sorry
viết bởi TrevStahl 05 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×