tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The rolling stomach cramps caused by eating too much fiber.
Dude, that Taco Bell is giving me bran waves.
viết bởi bittersalt 13 Tháng mười, 2010